riktlinjer

Stadgar

2018-06-20
Aktuella stadgar 
 

renovering och ombyggnad

Styrelsen vill påminna om att den enskilde bostadsrättsinnehavaren inte äger sin lägenhet utan rätten att utnyttja den. Alla lägenheter ägs av bostadsrättsföreningen. Man får ändra mycket själv, men inte bygga om eller ändra planlösningen hur man vill.

  • Den som vill ändra planlösning, riva eller bygga väggar, flytta kök eller badrum är skyldig att ansöka om tillstånd hos styrelsen och i vissa fall också bygglov från Stadsbyggnadskontoret. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar själv för att ta reda på om det krävs bygglov eller bygganmälan.
  • Om du ska kakla om i våtutrymmen hänvisar vi till PER:s (Plattsättningsentreprenörers Riksorganisation) och Byggkeramikrådets branschregler, som finns att läsa bl.a. här. Styrelsen vill ha in namn på den firma som ska utföra arbetet (firman ska vara auktoriserad och följa dessa regler). I Stockholms län finns enligt Byggkeramikrådet idag ca 500 behöriga firmor.
  • I många fall (t.ex. nybyggnation och flytt av kök eller badrum) krävs alltså även bygglov vilket också måste delges styrelsen för godkännande. Har du ytterligare frågor är du välkomna att höra av dig till styrelsen!
  • Störande och bullriga arbeten såsom rivning, borrning etc. får endast ske vardagar mellan 08-17.

VIKTIGT ATT KÄNNA TILL
När det gjordes stambyte i fastigheten 1987 lämnades en del av de gamla rören kvar i väggarna. Dessa rör får under inga omständigheter användas. Skulle de användas leder det till enorma problem och vattenskador. Varje lägenhetsinnehavare är därför skyldig att informera entrepenören om detta, för att undvika felkopplingar och vattenskador i fastigheten.

Behöver du planritning för din lägenhet finns här de ursprungliga ritningarna för ett våningsplan på Hornsgatan respektive Brännkyrkagatan.

andrahandsuthyrning

Föreningen följer i stort Hyresnämndens praxis för andrahandsuthyrning. Om du ska hyra ut din lägenhet krävs dels ett avtal mellan dig och tilltänkt hyresgäst och dels en ansökan om tillstånd till styrelsen. Sedan 2017-01-01 tar föreningen ut en avgift för andrahandsuthyrning, vg se stadgarna 18§.

För nedladdning:

namnändring på dörrar och i trapphus

Vi vill att alla lägenheter har likadana namnskyltar som idag, anmäl därför per mail till styrelsen om du behöver en ny namnskylt så bekostar föreningen detta. Även namnändringar på anslagstavlan i porten anmäls per mail till styrelsen. 

tvättstuga

Gör så här för att boka tid:
Gå in på: brfuvenstorre22tvattstuga.se (och spara som bokmärke!)
Använd ditt lägenhetsnummer som användarnamn och det lösenord som du fått i brevlådan. Om du inte känner till din kod kan du skicka en förfrågan till brfuvenstorre22@gmail.com.

Tvättstugan, som är gemensam för både Brännkyrkagatan och Hornsgatan ligger i källaren på Brännkyrkagatan med ingång via gården. Du kommer in med samma nyckel som till port och vind.
Tvättstugan har större kapacitet än tidigare med tre tvättmaskiner, två torktumlare och ett torkskåp, men vi är nu många fler som skall samsas om tiderna. Vi har därför valt att begränsa tvättpassen till två timmar från 07-23 (man hinner då med att köra sex maskiner på ett pass). För att vi ska få maximalt utnyttjande får en bokad tid användas fritt om den ej tagits i anspråk inom 30 min. Torkmaskiner får användas max 40 min efter avslutat pass.

trivsel

Ett par gånger om året skickar vi i styrelsen ut ett informationsbrev till alla hushåll. Där, och under rubriken aktuellt på hemsidan, kan du läsa om vad som är på gång i föreningen, vilka datum du bör boka in och vilket underhåll vi eventuellt planerar utföra den närmsta tiden.

Det är viktigt att alla goda grannar trivs i och utanför våra hus. Använd sunt förnuft och visa hänsyn. Sätt gärna en lapp i hissen/trappuppgången och meddela oss grannar om du vet att du kommer att störa extra mycket, kanske p.g.a. renoveringsarbete eller fest.

Den 17 december varje år firar vi vår självständighet. Det är datumet då vi förvärvade fastigheten. Då träffas alla vi grannar med glögg och mys ute på gården. Välkommen!

Sophantering

Vanliga hushållssopor slängs i soptunnorna på gården. Föreningen har inte längre något avfallskärl för grovsopor. Anledningen är främst att vi ska slippa skräpig miljön på gården, men också att det blir en besparing för föreningen. Innergården är allas vårt ansvar att behålla ren och trivsam! Kartonger, tidningar, glas, metall och batterier ska därför tas till återvinningsstationer på Torkel Knutssons gata, alternativt utanför Zinkensdamms IP.
 

gården

På gården finns gemensamma utemöbler och grill under sommarhalvåret. En lista kommer att sättas upp på gårdsdörrarna i början av sommaren, där du kan boka in dig för att vattna växterna på gården under en vecka.

Från och med hösten 2018 och cirka 9 månader framåt kommer gården inte att kunna användas som vanligt på grund av renovering.