om föreningen

 • Brf Uven Större 22 bildades 2012 och förvärvade fastigheten, som tidigare varit i samma familjs ägo i över 70 år, i december 2013. Fastigheten uppfördes 1929 och består av två huskroppar (Hornsgatan 92 och Brännkyrkagatan 81) med idag totalt 56 bostadsrätter, 3 hyresrätter och 5 lokaler.
 • Föreningen är en äkta bostadsrättsförening. Föreningen äger marken.
 • Fastigheten har vid besiktning visat sig vara i mycket gott skick, med bland annat nyrenoverad restaurang, ny undercentral och nya hissar. Större renoveringar som genomförts på senare tid: 
  • Stambyte 1987-88
  • Balkongrenovering 2004
  • Hissrenovering 2007
  • Fönsterrenovering 2010
  • Ny undercental fjärrvärme 2011
  • Yttertak ommålat 2013
  • Investering i ny fläkt till en av lokalerna 2015
  • Nya källarförråd och ny tvättstuga 2015
  • Nytt tak på hela fastigheten 2016
  • Byggnation av vindslägenheter 2016
  • Byte till säkerhetsdörrar i lägenheterna 2016
  • Byte av elstigar från el-centralen till lägenheterna 2016
  • Installation av fibernät 2016
  • Installation av mekanisk ventilation i lägenheterna 2016
  • Installation av LED-belysning i trapphusen 2016
 • I avgiften ingår bredband via fiber från AllTele och fastigheten har kabel-tv från Comhem.
 • Ekonomisk förvaltning, inklusive hyres- och avgiftsavisering, hanteras av Fastighetsägarna. Har ni några frågor gällande fakturor, autogiro mm går det bra att kontakta föreningens kontaktperson Annika Granér direkt på 08-6177696, telefontid vardagar 9.00-11.30. E-post: annika.graner@fastighetsagarna.se
 • Vad gäller föreningens ekonomi och underhåll finns en 30-årig underhållsplan framtagen av Fastighetsägarna och avsättningar görs årligen för framtida underhåll. Avgifterna kan hållas låga tack vare bra lokaler med stabila hyresgäster. Föreningen har även framtida tillgångar i form av ännu ej sålda hyresrätter.
 • Fastigheten är fullförsäkrad hos Trygg-Hansa med så kallat bostadsrättstillägg, vilket innebär att de enskilda bostadsrättsinnehavarna ej behöver teckna privata tillägg för bostadsrätt. Här hittar du aktuellt försäringscertifikat.
 • Styrelsen består för närvarande av Thomas Mora, ordförande,  Erika Despres, vice ordförande, Emilia Hofstetter, kassör, Anna Lindgren, sekreterare samt två suppleanter Marcus Arwidson och David Magnusson.